Teambuilding

Teambuilding predstavuje psychosociálnu diagnostiku, ktorá svojím obsahom a svojimi cieľmi spĺňa požiadavku modernej a atraktívnej metódy komplexného ovplyvňovania vnútroskupinovej regulácie interakčného procesu, ovplyvňovania skupinových postojov, učenia sa sociálnym schopnostiam, zvyšovania kooperácie a pracovnej efektívnosti skupiny.


Metódy:

Podstatou tréningových programov je vytvorenie modelovej situácie, kde účastníci v časovom strese riešia navonok zložité, alebo nebezpečné situácie, pričom využívajú schopnosti, nadobudnuté krátkym tréningom a svoju tvorivosť, ktorá je pri prekonávaní jednotlivých prekážok veľmi dôležitá. Programy majú formu súťaží, pri ktorých sa jednotlivé tímy snažia prekonať svojich súperov a vyriešiť kritické situácie čo najefektívnejšie. Nasadenie a motivácia každého tímu
i jednotlivých účastníkov je podrobne analyzovaná psychológom, ktorý výsledky hodnotí a prezentuje v otvorenej diskusii. Dôraz sa pri našich programoch kladie na neformálnosť, odreagovanie sa od každodenného stresu a zábavu, spojenú s odhalením nedostatkov, ich analýzou, nájdením možných východísk a ich implementáciou do profesijného života.