ZLAŇOVANIE - ROPE JUMPING

Popis: Pomalé zlaňovanie, alebo beh po kolmej stene.

Technické parametre:

Potrebný priestor: Dostatočne vysoká kolmá stena.

Doba prípravy: 2 hod.

Počet inštruktorov: 2

Kapacita: 10 - 20 osôb/1 hod.

Využitie: Adrenalínová disciplína, vhodná ako samostatná aktivita
i ako súčasť tímových hier.