Teambuilding

Teambuilding predstavuje psychosociálnu diagnostiku, ktorá svojím obsahom a svojimi cieľmi spĺňa požiadavku modernej a atraktívnej metódy komplexného ovplyvňovania vnútroskupinovej regulácie interakčného procesu, ovplyvňovania skupinových postojov, učenia sa sociálnym schopnostiam, zvyšovania kooperácie a pracovnej efektívnosti skupiny.