SURVIVAL - KURZY PREŽITIA

Všetky aktivity vo voľnej prírode nás napĺňajú opojnou radosťou z voľnosti a víťazstva nad vlastnou pohodlnosťou a strachom. Príroda však nie je iba neživou kulisou a tichým svedkom našich výkonov. Vie byť aj prísnym skúšajúcim a nie všetci nepripravení dostanú ešte šancu na reparát. Čím lepšie ju budeme poznať, tým skôr porozumieme jej reči a dokážeme včas predvídať nebezpečenstvá, ktoré nám hrozia. Počas nami organizovaných kurzov si otestujete svoju fyzickú kondíciu a psychickú odolnosť, oboznámite sa so zásadami prežitia v extrémnych podmienkach, základmi topografie, práce s lanom a horolezeckou technikou
a o alternatívnych spôsoboch získavania potravy a tekutín. Nadobudnuté teoretické vedomosti majú frekventanti možnosť využiť počas praktickej časti programu, ktorý absolvujú v prostredí zodpovedajúcom tematickému zameraniu kurzu.

Rozdelenie kurzov:

Podľa rozsahu:

Podľa zamerania:
Jednotlivé kurzy vedú skúsení lektori a inštruktori. Praktickú časť rozšírených a zdokonaľovacích kurzov prežitia v ľadovcových oblastiach, v púšti a v pralese robíme v zahraničí a dobu jej trvania, presnú náplň a miesto konania určujeme individuálne na základe vzájomnej dohody, podľa aktuálnych podmienok v danej oblasti a dispozícií frekventantov. Absolvovať tento typ programu znamená dobrovoľne sa vzdať pohodlia a všetkých vymožeností civilizácie kvôli niekoľkým naplno prežitým dňom. Verím, že nadobudnuté vedomosti a praktické skúsenosti nebudete musieť nikdy použiť, sú však vaším dobre ukrytým tromfom
v situáciách, v ktorých pripravení prežijú - PREPARATUS SUPERVIVET.