SIETE

Popis: Horizontálne alebo vertikálne napnuté lanové siete, určené na lezenie.

Technické parametre:

Potrebný priestor: Voľný priestor s dostatočným prevýšením a vhodnými kotviacimi bodmi.

Doba prípravy: 2 hod.

Počet inštruktorov: 2

Kapacita: 20 - 40 osôb/1 hod.

Využitie: Vhodné pri skupinových podujatiach, súťažiach, ale aj individuálne ako atrakcia počas rôznych outdoorových eventov.