BUNGEE RUNNING

Popis: Jedna alebo viac súbežných dráh. Účastník má na chrbte pripevnené gumené lano, ktoré sa snaží natiahnuť čo najďalej.

Technické parametre:

Potrebný priestor: 18 x 5 m

Povrch: Tráva, sneh, piesok ...

Doba prípravy: 30 min.

Počet inštruktorov: Závisí od počtu dráh.

Kapacita: 20 – 40 osôb/1 hod.

Využitie: Bungee running sa využíva v paralelných súťažiach družstiev, aj ako samostatná disciplína. Meria sa buď dĺžka napnutého lana, alebo rýchlosť dosiahnutia méty. Je vhodný pre tímové hry.