BUNGEE RIDER

Popis: V štyroch bodoch kovovej kocky, nad nafukovacím matracom,
sú upevnené gumené laná, na ktorých je zavesené jazdecké sedlo. Štyria súťažiaci sa snažia pohybom lán zvyšovať „nervozitu koňa“ a zhodiť jazdca
zo sedla.

Technické parametre:

Potrebný priestor: 5 x 5 m

Potrebná výška: 5 m

Doba montáže: 2 – 3 hod.

Elektrická prípojka 220 V

Počet inštruktorov: 2 – 3

Kapacita: 20 osôb/1 hod.

Využitie: Vhodný na skupinovú zábavu a tímové hry.