Peter Hámor - vedúci tímu

Inštruktor horolezectva, skúsený alpinista a cestovateľ, ktorý doteraz vystúpil na sedem osemtisícoviek a stál na najvyšších vrcholoch všetkých kontinentov. Je zakladateľom bungee jumpingu na Slovensku. www.peterhamor.sk


Mária Hámorová - vedúca produkcie

Odborníčka na organizovanie športových, kultúrnych a spoločenských podujatí, zanietená cestovateľka a horolezkyňa, špecialista na incentívne cestovanie.


PhDr. Lenka Šimková – Stejskalová - lektor, školiteľ

Skúsená školiteľka, odborníčka na teambuilding a soft skills.

Ing. Peter Kuchár - technický koordinátor akcií

Športový lezec, autor mnohých ťažkých športových ciest na slovenských, aj zahraničných skalách, skúsený horolezec, inštruktor a jumpmaster.

Naši inštruktori

Horskí vodcovia, inštruktori, pedagógovia, záchranári a športovci so skúsenosťami
s organizovaním tembuildingových programov a kultúrnych a spoločenských podujatí.

Spolupracovníci

Pri príprave a realizácii našich programov spolupracujeme s mnohými známymi osobnosťami
z oblasti športu, umenia, filmu, zdravotníctva, gastronómie a ochrany prírody.