LANOVÝ MOST

Popis: Tri napnuté oceľové, alebo nylonové laná, slúžiace ako most.
Po spodnom lane účastníci kráčajú a dve horné im slúžia ako zábradlie.

Technické parametre:

Potrebný priestor: Voľný priestor s dostatočným prevýšením a kotviacimi bodmi (skalné veže, rokliny ...) vo vzdialenosti 10 - 60 metrov. Lokalitu je potrebné najskôr obhliadnuť.

Doba prípravy: 4 hod.

Počet inštruktorov: 6

Kapacita: 40 - 50 osôb/1 hod.

Využitie: Vhodné pri skupinových podujatiach, súťažiach, ale aj individuálne ako atrakcia počas rôznych outdoorových eventov.