LEZENIE, ZLANOVANIE, ISTENIE A JUMAROVANIE

Popis: Lezenie na prírodných skalách, alebo umelých stenách, zoznámenie sa s horolezeckým materiálom a technikou. Účastníci po krátkej inštruktáži absolvujú jednotlivé disciplíny samostatne, pod dozorom skúsených inštruktorov.

Technické parametre:

Potrebný priestor: Vhodná prírodná lokalita, alebo umelá stena.

Doba prípravy: 1 - 2 hod.

Počet inštruktorov: Závisí od počtu zúčastnených.

Kapacita: 5 – 10 osôb/1 hod.

Využitie: Zaujímavé adrenalínové aktivity, vhodné aj ako modelové situácie počas teambuildingových programov. Umožní vám vyskúšať si pohyb po vertikále.