KANADSKÁ LÁVKA

Popis: Dve nad sebou napnuté horolezecké laná, slúžiace ako most.
Po spodnom účastníci kráčajú, horné slúži ako zábradlie.

Technické parametre:

Potrebný priestor: Voľný priestor s dostatočným prevýšením a kotviacimi bodmi vo vzdialenosti 10 – 50 metrov. Lokalitu je potrebné najskôr obhliadnuť.

Doba prípravy: 2 hod.

Počet inštruktorov: 2

Kapacita: 15 - 40 osôb/1 hod.

Využitie: Vhodné pri skupinových podujatiach, súťažiach, ale aj individuálne ako atrakcia počas rôznych outdoorových eventov.