LANOVKA – TYROLSKÝ TRAVERZ

Popis: Zjazd po napnutom lane na kladke.

Technické parametre:

Potrebný priestor: Voľný priestor s dostatočným prevýšením a kotviacimi bodmi vo vzdialenosti 50 – 250 metrov. Lokalitu je potrebné najskôr obhliadnuť.

Doba prípravy: 2 – 4 h

Počet inštruktorov: 2

Kapacita: 15 – 30 osôb/1 hod.

Využitie: Je vhodná ako štafetová disciplína do tímových hier, alebo ako samostatná adrenalínová atrakcia, ktorú určite nikto neprehliadne.