Krátkodobé programy

Organizujeme ich počas najrôznejších firemných stretnutí, seminárov
a školení. Prostredie prirodzenej spolupráce a neformálne vzťahy lámu bariéry, ktoré často vo firemnej skupine existujú.