KOLEKTÍVNE HRY

Popis: Balík zaujímavých skupinových hier, kde sa s využitím horolezeckého materiálu prekonávajú prekážky a dosahujú stanovené ciele. Dôraz sa kladie na tímovú spoluprácu, kreatívne myslenie a využitie manažérskych schopností.

Disciplíny:

gordický uzol

stĺp postupu a pádu

hviezdica dôvery

radioaktívny sud

ľudské kolky

hod istoty

zásadná zmena

hľadanie pokladu

mozaika

tímové lyže