HOROŠKOLA

Horolezectvo je jedným z najpopulárnejších outdoorových „adrenalínových“ športov. Nie je iba hazardnou zábavou hŕstky vyvolených, ale aktivitou dostupnou pre každého, kto je ochotný vymeniť pasívne vegetovanie v komforte civilizácie za ťažký batoh, prepotené tričko a večernú pohodu po ťažkom lezeckom dni. Je však aj drogou, ktorá môže od základu zmeniť váš život i pohľad na svet. Láka vás nazrieť do tohto vertikálneho sveta? V spoločnosti kvalifikovaných inštruktorov, ktorí patria k slovenskej horolezeckej špičke, máte možnosť vyskúšať si lezenie na skalách a ľade, naučiť sa, ako správne používať horolezecký výstroj a výzbroj a získať najdôležitejšie návyky pre bezpečný pohyb vo vysokohorskom teréne. No a samozrejme prežiť niekoľko nezabudnuteľných dní
s novými priateľmi. Lano totiž ľudí nielen spája, ale aj vymazáva rozdiely medzi nimi a rozbíja kasty. Vaši inštruktori nebudú iba vašimi učiteľmi a vy nebudete
len ich žiakmi, lebo žiť v horách sa nedá naučiť, žiť v horách sa musí chcieť.

Rozdelenie kurzov:

Podľa rozsahu:

Podľa zamerania:

Kurzy sa skladajú z teoretickej a praktickej časti so zameraním na prekonávanie špecifických problémov jednotlivých oblastí, podľa aktuálnych podmienok. Výber každej túry je výsledkom spoločného rozhodovania, pri ktorom zvážime fyzickú a technickú zdatnosť frekventantov, ale samozrejme aj ich priania a predstavy.
Je pre nás dôležité, aby sa každému vždy podarilo bezpečne dosiahnuť „svoj“ vrchol.