ROTAČNÁ HOJDAČKA

Popis: Závesná hojdačka, otáčajúca sa okolo vlastnej osi, ktorú uvádzate
do pohybu svojou silou. Podarí sa vám pretočiť ju o 360 stupňov?

Technické parametre:

Potrebný priestor: 4 x 4 m

Potrebná výška: 6 m

Počet inštruktorov: montáž a demontáž - 3, obsluha - 1

Kapacita: 20 – 30 osôb/1 hod.

Využitie: Vhodná ako samostatná športová disciplína, ale aj atraktívne spestrenie rôznych eventov, alebo tímových hier.