High Five - firemné hry

Moderované programy, zamerané na rozvoj a podporu tímovej spolupráce formou rôznych súťaží a pretekov pre kolektívy, kombinovaných s kultúrnym programom.