Dlhodobé (viacdňové) programy

Čas teoretických seminárov v uzatvorených priestoroch je za nami. Pobyt
v atraktívnom prostredí, vyvážená kombinácia duševného zaťaženia, fyzických aktivít a oddychu prispieva k celkovej relaxácii, získavaniu cenných skúseností a množstva nezabudnuteľných zážitkov. Veľká otvorenosť, ústretovosť
a schopnosť spolupracovať sa po absolvovaní týchto programov stáva samozrejmosťou aj v bežnom pracovnom prostredí.