Tematicky zamerané obchodné cesty

Ich náplňou je zaistenie obchodných schôdzok so súčasnými i budúcimi obchodnými partnermi, prehliadky výrobných prevádzok, tematicky zamerané konferencie, s výmenou odborných znalostí a skúseností. Ide o cesty určené pre profesijné skupiny, alebo záujmové kolektívy a širokú odbornú verejnosť (lekárov, farmaceutov, obchodníkov, športovcov...). Tieto odborne zamerané cesty sa dajú podľa destinácie doplniť o relaxačnú časť (more, pamätihodnosti, kultúrne podujatia...).