AEROTREAM

Popis: Zostava troch na sebe nezávislých kružníc, otáčajúcich
sa zotrvačnosťou v rôznych osiach.

Technické parametre:

Potrebný priestor: 5 x 5 m

Potrebná výška: 4 m

Doba montáže: 2h

Počet inštruktorov: 3

Kapacita: 20 – 30 osôb/1 hod.

Využitie: Aerotream predstavuje trenažér, používaný pri príprave letcov
a kozmonautov. Pre nás, obyčajných smrteľníkov, je bránou do 3D priestoru.